Ved å fortsette på dette nettstedet godkjenner du bruken av informasjonskapsler. Les mer om dette i vår Personvernerklæring
Jeg godtar

Til kunder og samarbeidspartnere av AllMaritim AS

Med bakgrunn i den nåværende situasjon med COVID-19 utbredelsen vil AllMaritim herved informere om at
selskapet anser seg rammet av en force majeure-situasjon som med stor sannsynlighet vil vedvare over
lengre tid.


Selv om selskapet på nåværende tidspunkt ikke har registrert noen ansatte diagnostisert med COVID-19,
kan pandemien og eventuelle restriksjoner fra myndighetene påvirke AllMaritim sitt arbeid og evne til å levere
i henhold til inngåtte kontrakter.


AllMaritim følger situasjonen nøye og har innført tiltak for å minimere risikoen for smitte blant våre ansatte.
Vi iverksetter så langt det lar seg gjøre fortløpende tiltak for å ivareta videre drift av virksomheten, og for å
kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser etter beste evne.
Så snart vi får en bedre forståelse og tilstrekkelig oversikt over konsekvensene av denne situasjonen for våre
leveranser, vil vi holde dere oppdatert. På nåværende tidspunkt har vi dessverre ikke mulighet til å forutse
dette.


Det er viktig for oss å poengtere at AllMaritim tilstreber å yte best mulig service til våre kunder til tross for
omstendighetene som rår. Dere kan til enhver tid nå våre ansatte på telefon og e-post.
Vennlig hilsen
AllMaritim AS

Tilbake til listen