Akvakultur

AllMaritim tilbyr maritime miljøsikrings løsninger for å forebygge / håndtere uønskede hendelser som rømming, akutt forurensning av olje og kjemikaler til ytre miljø eller daglig drift. Våre Chemstore miljøcontainere sikrer oppbevaring og lagring av kjemikaler. Vi tilbyr også robuste NOFI flytekaier og andre havbruksprodukter fra NOFI sitt sortiment.

NOFI Miljøbag

NOFI Miljøbag

NOFI MiljøBag gjør transport og håndtering av not fra anlegg til servicestasjon enklere, samt den sikrer: 

- Smittesikker transport
- Beskytter noten under transport
- Godkjent for løft inntil 15 tonn
- Lett å pakke

 

Vennligst kontakt oss ved interesse

Produktskjema